Montering

Lindsolutions Vandsikringstape er et skadeforebyggende produkt, der er designet til, at imødegå de skader der ofte opstår i forbindelse med skybrud og stormflod. Vandsikringstapen monteres i døre og vinduer, når der varsles om skybrud eller stormflod og sikrer derved mod vandgennemtræning. Der kræves ingen specielle forudsætninger for, at montere Vansikringstapen. Ved brug af tapen undgås omkostninger til udbedring af skader på såvel hjemmet som ting der opbevares. Der kræves ikke nogen konstruktive indgreb for at montere Vandsikringstapen og der sker ingen skade på døre og vinduer, heller ikke når tapen fjernes efter brug. Når tapen fjernes vil der muligvis være limrester tilbage, disse fjernes let med en klud og rensebenzin.

Vandsikringstapen monteres når der varsles skybrud eller stormflod. Døre og vinduer blokeres ikke med tapen og kan derfor let åbnes, hvis der opstår et behov for at forlade bygningen. Lindsolutions sikringstapen kan også monteres som en præventiv foranstaltning når hjemmet eller sommerhuset forlades for en periode. Skulle der komme skybrud eller storm mens man er væk, vil sikringstapen sikre, at der ikke opstår vandskader gennem døre og vinduer. Det anbefales ikke at montere sikringstapen permanent, idet slid ved brug af døre og vinduer forårsager slid på tapen og man risikere, at tapen beskadiges og den ønskede effekt udebliver når der er behov for den. Tidligere tiders sikring med sandsække kan helt undgås ved brug af sikringstapen som er væsentlig nemmere at montere og langt mindre omkostningstungt. Vandsikringstapen opbevares tørt i et skab og tages frem når behovet opstår.

Vandsikringstapen er testet af flere omgange og i flere forskellige miljøer. Tapen har bestået vores egen test, hvor den har blokeret fuldstændig for vandgennemtræning i 120 timer. Ydermere er den testet med en vandstandsstigning på 50mm på 10 minutter med samme resultat. Skybrud defineres som 15mm nedbør på 30 minutter, altså langt mindre end vores test. Vandsikringstapen svulmer op til 30 gange tykkelsen på 3 minutter, når den udsættes for vand. Når tapen er fuldt opsvulmet og mættet med vand kan denne tilstand og effekten bevares i adskillige dagen, indtil vandstanden er faldet og det er sikkert at fjerne tapen.

Dansk da