Regnvandsventilen afkobler regnvand under kraftig regn eller skybrud

Vandsikringstapen sikre døre og vinduer mod indtrængende vand

Vandsikringsproppen lukker for opstigende kloakvand

Dansk da