Der er lukket for det uønskede vand

OPFINDELSE - Enkelt, effektivt og billigt alternativ til højvandslukke i badeværelse og bryggers på markedet. Vandsikringsproppen er udviklet i samarbejde mellem klima-iværksætteren Terkel Lind og pensioneret opfinderådgiver fra Teknologisk Institut

Den nye vandsikringsprop kan modstå et højt tryk fra vandet i både badeværelse og bryggers og beskytte private og virksomheder mod de gener, der følger efter vandskader fra store nedbørsmængder eller stormflod f.eks. opstigende vand fra afløbene.
Vandsikringsproppen er et stærkt og billigt alternativ til installation af et traditionelt højvandslukke og passer til afløb i cirka 80 % af alle 100-110 mm afløb i boliger og bygninger i Danmark.
Den beskytter alle tilgangene til gulvafløbet; vaskemaskine, bad håndvask etc. og er testet til at modstå fire meter vandsøjletryk. Den er nem at sætte i ved varsel om nedbør eller stormflod og spænder til i takt med at vandtrykket i afløbet øges.
Den nye type højvandslukke er til salg for 395 kroner. Til sammenligning koster eksisterende løsninger på højvandslukker mellem 30.000-110.000 kroner at installere - hertil kommer en løbende omkostning til årligt eftersyn.

Forsikringsselskabet Alm. Brand har købt et parti

”Vi opfordrer vores kunder til at forebygge skader bedst muligt. Vi ser proppen til vandsikring fra Lind Solutions som en optimal løsning til at undgå skader ved skybrud og stormflod. Idéen er så god, at vi har anskaffet et parti, som vi deler gratis ud i løbet af sommeren”, siger Brian Wahl fra Alm. Brand, der har købt 3.000 vandsikringspropper.
Vi kommer til at opleve flere skybrud og stormfloder i Danmark. Visheden er blevet en del af folkebevidstheden. 81 % af boligejerne vil gerne investere i beskyttelse mod skybrud og stormflod ifølge Naturstyrelsen og Analyse Danmark.

Prisen passer til den private pengepung
Lind Solution arbejder med nye løsninger til klimatilpasnings-indsatsen og sælger vandsikringsproppen til private.
”Vi har udviklet en enkel, holdbar løsning, der er stærk på prisen. Vandmængderne er en stor udfordring i samfundet, og det er vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar og kigger på beredskabet i vores hjem”, siger Terkel Lind:
”Private og virksomheder er typisk forsikret mod vandskader, men ingen er sikret mod tabet af uerstatteligt arvegods, familiefotos, den gamle pladesamling etc. Heller ikke at undgå genhusning”, fortsætter han.Opfinderrådgiveren er blevet opfinder
Lind Solutions har udviklet alternativet til højvandslukken i samarbejde med Peter Cordsen, pensioneret ingeniør og mangeårig opfinderådgiver på Teknologisk Institut. Cordsen har lavet prototyper på Teknologisk Instituts Fablab TI og gennemført tests af vandsikringsproppens modstandsevne på 4 meter vandsøjletryk. Vandsikringsproppen er patentansøgt
I 2016 sendte Lind Solutions en vandsikringstape på markedet, der tætner døre og vinduer og afviser mere end 15 mm vand på en halv time - definitionen på skybrud. Den er også udviklet i samarbejde med folk, der forstår at prototype og eksekvere på ideer.  

Dansk da